list

Modern Bilimin Yeni Çözdüğü 10 Bin Yıllık 7 Öğreti

Modern Bilimin Yeni Çözdüğü 10 Bin Yıllık 7 Öğreti


Evrensel yasalar gizli öğretiler olarak, Toth ve Osiris’in bilge önderliğinde Mu ve Atlantis üzerinden Mısır’a, Antik Yunan’a daha sonra da dünyaya yayılmıştır. Bu evrensel yasalar ezoterik sırlar/öğretilerden ibarettir. İşte az sonra bahsedeceğim evrenin kozmik sırları/yasalarıdır.

Mısır, Yunan, Hint, Çin, Yahudi ezoterizm Kabala ve Hermetik öğretilerde bu kozmik yasalara sıkça rastlanır. Dünyanın farklı yerlerindeki farklı kültür ve dinlerde bu öğretilerin aynı olması tek kaynaktan çıktıklarını ister istemez onaylar durumdadır. Özellikle Mu kıtasının gizemi ve Türklerin kökeni araştırmaları için Atatürk ömrünün son yıllarında ciddi zaman ayırmıştır. Mu kültürü ve öğretileri sırlarını hâlâ korumaya devam ediyor.

Şimdi 7 kozmik öğretiyi inceleyelim

Evrensel kozmik yasalar barındırdığı bilgiler ile evrenin, insanın, yaşamın, maddenin görünmeyen yüzünün; yaratılışın ve yaratıcının sırlarını öğretmekle kalmamış kişisel ve toplumsal başarının sırrını da gizliden gizliye seçilmiş kişileri eğitmiştir. Hatta modern bilimin henüz çözemediği pek çok sırrın on binlerce yıl önce çözüldüğü ve gizli öğretiler ile şifrelenerek nesilden nesle aktarılmıştır.

Evren Kozmik Öğretiler

1 Mentalizm Yasası:
Evren ve yaşam, (Hermetizm ve Kibalyon’a göre) BÜTÜN’ün zihnindedir. Ruhsal beyin ile BÜTÜN sürekli bağlantı içindedir. BÜTÜN’den kastedilen Yaradan’dır. Hermetizm’e göre yaşam ve evrenin doğası zihinselliktir. Mentalizm yasasına göre: evren bütün içeriği ile BÜTÜN’ün bir parçasıdır. Mentalizm, yani zihinsellik, sağlıklı düşünme, tinsel arınma ile ruhsal düşünceyi ön plana çıkararak insan ve yaratıcı arasındaki enformasyonu sağlamayı amaçlar.

2 Tekabül Yasası:
Tekabül, denk gelme yasasıdır. Bazı şeylerin birbirlerine denk gelmeleri için tekabül edecek karşılığın uyarılmasıdır. Atom altı bilgi taşıyıcı parçacıklar insanın ruhsal bedeni ile enerji alışverişi yapabilir. Mikrokozmos ile makrokozmos ve metafizik evren arasındaki uyum ve rezonans hem zihinlerin hem de evren ile insanın iletişimi için önemlidir.


İnsan Zihni
3 Titreşim Yasası
Hermetik öğretilere göre her şey titreşir. Yine modern kuantum bilimi Sicim Kuram’ına göre de maddeyi oluşturan bütün parçacıklar iki boyutlu sicimlerin titreşimin rengine göre oluşur. Her bir titreşim rengi bir parçacığa denk gelir. 

Hermetizm’e göre evrendeki bütün atom altı parçacıklar, elektronlar gibi duygularımız, düşüncelerimiz, zihnimizden geçen her şey pek çok dalga boyutunda titreşir ve enerji içerir. 

İnsan, duygularını ve zihnini atom altı (kuantum evren) evren ve diğer insanlar ile aynı frekansa ayarlayabilir ve istenilen enerjiyi yayabilirse frekans uyumu ile tekabül yasasına göre istediği karşılık ile denk gelecektir. İnsanlar arası ilişkiler, yaşamın ve evrenin ve Tanrı’nın enformasyonuna ulaşmanın önemli bir sırrıdır titreşim yasası. Frekans ve rezonans uyumunun sırrı bu yasa ile öğretilmiştir.

4 Kutupluluk Yasası:
Her şey iki kutupludur. Her şey aynı anda hem vardır hem de yoktur. Bütün doğrular yarım doğrudur. Her şeyin iyi ve kötü, güzel ve çirkin yönü aynı anda vardır. Bütün duygu ve düşünceler tersine çevrilebilir. Evrende aralarında çok az fark bulunan ve uyumlu olan her şey dönüşüme uygundur. Uzakdoğu ezoterizminde Ying eksi Yang’da artı kutbu gösterir. Olumlu düşünceler olumsuz düşünceleri ortadan kaldırabilir. Zihinsel simyacılık olan bu yasa ile insanlar birbirlerini değiştirebilirler. Zıtlar aslında görüldüğü kadar ters değildir.


İnsan Evren
5 Ritim Yasası
Doğadaki her şey bir ritim içinde salınır. Her şey iki kutupludur. Ritim ve titreşimler ayrıca bilgiyi de taşırlar. Doğanın, insanın, duyguların, kuantum evrenin kısacası görünen ve görünmeyen her şeyin bir titreşimi vardır. Kutupluluk ve Titreşim Yasası birbirini tamamlar. Bir tarafın ritmi ne kadarsa diğer kutubun ritmi de ona göre değişiklik gösterir. Birbirini etkileme söz konusudur. Yaşamdaki iniş çıkış dönemlerini iyi anlayan insan bunu tersine çevirebilir. İnsan kendi yaşam döngülerini görüp iniş ve çıkışları tersine çevirebilir. Bu yasada bu gizli bilgi öğretilirdi.

6 Sebep Sonuç İlişkisi
Evrende sebep-sonuç ilişkisi vardır. Evrende tesadüfler bir sebep sayılamaz. Yaşamda her iyilik bir iyiliği; yapılan her kötülük de kötülüğün sebebidir. Her türlü düşünce, hareketlerimiz, endişelerimiz, iyi niyetlerimiz, kötü niyetlerimiz yaydıkları enerji ve titreşimler ile çeşitli sonuçların sebebi olabilir. Düşünce enerjisi ve yaşamı iyi algılamak sebep-sonuç ilişkisini iyi yönde etkilerİnsan Zihin
7 Cinsellik Prensibi
Kybalion ve Hermetik öğretilere göre her şeyde cinsiyet vardır. Evrende her şey Yang (eril) Ying (dişil) ile devam eder. Eril ve dişil enerjilerin dengelenmesi çok önemlidir. Her erkeğin kadınsı, her kadının da erkeksi bir yönü vardır Erkeğin kadınsı yönü (anima) kadının erkesi yönü ise (animus) olarak tanımlanır. Ruh eşi kavramı bu şekilde açıklanabilir. Uyumluluk ve ahenk eril ve dişil kavramları artı ve eksi parçacıklar olarak atom altı evrende de vardır.

Kaynaklar:
Özer Uçaran Çiller;
İnfoteizm, 
Tanrı Parçacığının Sırrı ve Tanrısal Sistem,
Düşüncenin Simyacılığı

Uzay-Bilim Videoları Gizem Gelecekte Dünya

Yorum Gönder

G mail hesabın ile yorum yazabilirsin. Ya da "Anonim" seçeneği ile hayalet olarak... İstediğini seç! 😎

Whatsapp Buton Sadece Mobilde Çalışır

Kelimeni yaz ve ENTER tuşunu kullanarak ara