Modern Bilime Meydan Okuyan 10 Bin Yıllık 7 Gizli Öğreti
Evrensel yasalar gizli öğretiler olarak, Toth ve Osiris’in bilge önderliğinde Mu ve Atlantis üzerinden Mısır’a, Antik Yunan’a daha sonra da dünyaya yayılmıştır. Bu evrensel yasalar ezoterik sırlar/öğretilerden ibarettir. İşte az sonra bahsedeceğim evrenin kozmik sırları/yasalarıdır.

Mısır, Yunan, Hint, Çin, Yahudi eoterizminde Kabala ve Hermetik öğretilerde bu kozmik yasalara sıkça rastlanır. Dünyanın farklı yerlerindeki farklı kültür ve dinlerde bu öğretilerin aynı olması tek kaynaktan çıktıklarını ister istemez onaylar durumdadır. Özellikle Mu kıtasının gizemi ve Türklerin kökeni araştırmaları için Atatürk ömrünün son yıllarında ciddi zaman ayırmıştır. Mu kültürü ve öğretileri sırlarını hâlâ korumaya devam ediyor.


İnsan Evren   
Evrensel kozmik yasalar barındırdığı bilgiler ile evrenin, insanın, yaşamın, maddenin görünmeyen yüzünün; yaratılışın ve yaratıcının sırlarını öğretmekle kalmamış kişisel ve toplumsal başarının sırrını da gizliden gizliye seçilmiş kişileri eğitmiştir. Hatta modern bilimin henüz çözemediği pek çok sırrın on binlerce yıl önce çözüldüğü ve gizli öğretiler ile şifrelenerek nesilden nesle aktarılmıştır.

İnsanlığa rehberlik yapan bu yedi (7) evrensel yasa ya da kozmik öğretiler nelerdir hemen inceleyelim:


Zihinsellik   

1 Mentalizm Yasası:
Evren ve yaşam, (Hermetizm ve Kibalyon’a göre) BÜTÜN’ün zihnindedir. Ruhsal beyin ile BÜTÜN sürekli bağlantı içindedir. BÜTÜN’den kastedilen Yaradan’dır. Hermetizm’e göre yaşam ve evrenin doğası zihinselliktir. Mentalizm yasasına göre: evren bütün içeriği ile BÜTÜN’ün bir parçasıdır. Mentalizm, yani zihinsellik, sağlıklı düşünme, tinsel arınma ile ruhsal düşünceyi ön plana çıkararak insan ve yaratıcı arasındaki enformasyonu sağlamayı amaçlar.


Mentalizm   

2 Tekabül Yasası:
Tekabül, denk gelme yasasıdır. Bazı şeylerin birbirlerine denk gelmeleri için tekabül edecek karşılığın uyarılmasıdır. Atom altı bilgi taşıyıcı parçacıklar insanın ruhsal bedeni ile enerji alışverişi yapabilir. Mikrokozmos ile makrokozmos ve metafizik evren arasındaki uyum ve rezonans hem zihinlerin hem de evren ile insanın iletişimi için önemlidir.


Manyetik   Titreşim   

3 Titreşim Yasası
Hermetik öğretilere göre her şey titreşir. Yine modern kuantum bilimi Sicim Kuram’ına göre de maddeyi oluşturan bütün parçacıklar iki boyutlu sicimlerin titreşimin rengine göre oluşur. Her bir titreşim rengi bir parçacığa denk gelir. 

Hermetizm’e göre evrendeki bütün atom altı parçacıklar, elektronlar gibi duygularımız, düşüncelerimiz, zihnimizden geçen her şey pek çok dalga boyutunda titreşir ve enerji içerir. 

İnsan, duygularını ve zihnini atom altı (kuantum evren) evren ve diğer insanlar ile aynı frekansa ayarlayabilir ve istenilen enerjiyi yayabilirse frekans uyumu ile tekabül yasasına göre istediği karşılık ile denk gelecektir. İnsanlar arası ilişkiler, yaşamın ve evrenin ve Tanrı’nın enformasyonuna ulaşmanın önemli bir sırrıdır titreşim yasası. Frekans ve rezonans uyumunun sırrı bu yasa ile öğretilmiştir.


Zihin İnsan   


4 Kutupluluk Yasası:
Her şey iki kutupludur. Her şey aynı anda hem vardır hem de yoktur. Bütün doğrular yarım doğrudur. Her şeyin iyi ve kötü, güzel ve çirkin yönü aynı anda vardır. Bütün duygu ve düşünceler tersine çevrilebilir. Evrende aralarında çok az fark bulunan ve uyumlu olan her şey dönüşüme uygundur. Uzakdoğu ezoterizminde Ying eksi Yang’da artı kutbu gösterir. Olumlu düşünceler olumsuz düşünceleri ortadan kaldırabilir. Zihinsel simyacılık olan bu yasa ile insanlar birbirlerini değiştirebilirler. Zıtlar aslında görüldüğü kadar ters değildir.


Universe Human   


5 Ritim Yasası
Doğadaki her şey bir ritim içinde salınır. Her şey iki kutupludur. Ritim ve titreşimler ayrıca bilgiyi de taşırlar. Doğanın, insanın, duyguların, kuantum evrenin kısacası görünen ve görünmeyen her şeyin bir titreşimi vardır. Kutupluluk ve Titreşim Yasası birbirini tamamlar. Bir tarafın ritmi ne kadarsa diğer kutubun ritmi de ona göre değişiklik gösterir. Birbirini etkileme söz konusudur. Yaşamdaki iniş çıkış dönemlerini iyi anlayan insan bunu tersine çevirebilir. İnsan kendi yaşam döngülerini görüp iniş ve çıkışları tersine çevirebilir. Bu yasada bu gizli bilgi öğretilirdi.


Ying Yang   


6 Sebep Sonuç İlişkisi
Evrende sebep-sonuç ilişkisi vardır. Evrende tesadüfler bir sebep sayılamaz. Yaşamda her iyilik bir iyiliği; yapılan her kötülük de kötülüğün sebebidir. Her türlü düşünce, hareketlerimiz, endişelerimiz, iyi niyetlerimiz, kötü niyetlerimiz yaydıkları enerji ve titreşimler ile çeşitli sonuçların sebebi olabilir. Düşünce enerjisi ve yaşamı iyi algılamak sebep-sonuç ilişkisini iyi yönde etkiler


Anima Animus  
7 Cinsellik Prensibi
Kybalion ve Hermetik öğretilere göre her şeyde cinsiyet vardır. Evrende her şey Yang (eril) Ying (dişil) ile devam eder. Eril ve dişil enerjilerin dengelenmesi çok önemlidir. Her erkeğin kadınsı, her kadının da erkeksi bir yönü vardır Erkeğin kadınsı yönü (anima) kadının erkesi yönü ise (animus) olarak tanımlanır. Ruh eşi kavramı bu şekilde açıklanabilir. Uyumluluk ve ahenk eril ve dişil kavramları artı ve eksi parçacıklar olarak atom altı evrende de vardır.

Mustafa Sönmez ©
Okuma notlarıma dayanır. Oradan-buradan çalını ve kopyala-yapıştır değildir. Orijinaldir.

Kaynaklar:
Özer Uçaran Çiller;
İnfoteizm, 
Tanrı Parçacığının Sırrı ve Tanrısal Sistem,
Düşüncenin Simyacılığı
Kevser Yeşiltaş; Kuantumun Gizli Öğretisi
http://www.infoteizm.com


Evrennin Saklı Sırları  
Modern Bilime Meydan Okuyan 10 Bin Yıllık 7 Gizli Öğreti Modern Bilime Meydan Okuyan 10 Bin Yıllık 7 Gizli Öğreti Reviewed by SNMZ on Haziran 16, 2016 Rating: 5

1 yorum:

  1. sizi izliyorum fikirlerinize tespitlerinize katılıyorum saygılarımı sunarım...

    YanıtlaSil

G mail hesabın ile yorum yazabilirsin.

Reklam bağlantıları ve sırf tıklama amaçlı yorumlar yapmasan iyi olur. Çünkü yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanıyor... 😎 Bir de küfür edenler tamam da edin sorun değil. Tehdit edenler bu yaptığınız suç...

Blogger tarafından desteklenmektedir.