list

17 Mart Ölüm Felaket Kehanetleri

17 Mart Ölüm Felaket Kehanetleri

Uranüs   


Bütün absürt öğretilere ithaf olunur

Bugünlerde haber sitelerinde bol bol yer kaplayan absürt olaylardan biri hakkında yazmak istedim.

Hatırlarsınız 2012 yılı Aralık ayı için yapılan kehanetler vardı. Dünyanın sonu gelmişti. İnsanlar buna o kadar inanmıştı ki, toplu intiharlar, yer altına girenler ne ararsak vardı. Maya takviminin sonu insanlığın sonuydu. Fakat 2015 yılının ilk çeyreğinin sonuna geliyoruz dünya dönüyor, uzay zaman içinde salınıyoruz hâlâ... 

Bir şiirimde bakın Maya takvimi ve zamanın sonu söylenceleri hakkında ne yazmıştım:

Televizyonda 2012 yılı senaryoları
Sabrederse eğer gönüller
Bitiyormuş çileler
Büyük değişime üç-dört yıl kalmış
Mayalardan medet bekliyor
Kalbini değiştiremeyen zavallılar

Şimdi gelelim şu 17 Mart olayına

Şimdi 17 Mart gecesi Mars ve Uranüs gezegenleri arasındaki kavuşma ölümlere, felaketlere neden olacakmış. Öncelikle bu tür gök olayları her ay olur her gök cisimleri sürekli yer değiştirip bir biri ile etkileşim içinde. Bilim ve Teknik dergisinin her yıl verdiği Gök Günlüğü kitapçığında her bu tür gök olaylarına bakmak mümkün.

Antik çağlarda astronominin gelişmediği bir ortamda insanlar gök cisimlerini anlayamadıkları için onları tanrılaştırmışlar ve belalarla ya da salgın hastalıklarla ilişkilendirmişlerdir. Güneş tutulmaları felaketleri getirir inancı ile güneş tutulmalarında kurbanlar adamışlardır. Gök kadar yer yüzü için de mitolojik tanrı öyküleri ve gizemli güçler bilim ve bilimsel düşünme yeteneğinden yoksun eski zamanların insanları tarafından uydurulmuş ve günümüze kadar gelmiştir.


17 Mart   

Günümüzde

Antik Çağlarda Babiller, Eski Mısır medeniyetleri; Orta Çağ'da ise Kopernik, Kepler, Galileo, Newton ile devam eden evreni ve onun yasalarını anlama serüveni günümüzün modern bilimi ile zirveye ulaştı. Artık Güneş Sistemi gezegenleri ve evrenin işleyişi hakkında bilgimiz var.

Yani artık antik çağlarda yaşamıyoruz ve gök olaylarının musibet ve toplumsal olayların nedeni olduğunu savunmak için hiç bir neden yok. Astroloji ve dini kehanetler ise tamamen asılsız. Kanıtlanabilirliği yok.
Bilim ve okumak ve sorgulama bize analitik düşünmeyi, bilimsel akılcı yaklaşımları kazanmamızı sağlar.
Astroloji modern astronomi öncesinden kalan ilkel mitlerin günümüzde de yaşatılmasıdır. Tabii ki, gezegenlerin ve güneşin ve diğer gök cisimlerinin kütlelerinin uzay-zaman içinde birbirine etkisi var. Dolunay'ın insan psikolojisi üzerindeki etkileri gibi çok konu bilimsel deneylere tabi tutulsa da bir belirgin sonuçlar yok.

Birileri bu cehaleti kötüye kullanır ve büyük sabotaj ile bir şeyler yapıp bunu 14 Mart kehanetine bağlarsa ne olacak? Lütfen analitik ve kritik düşünmeyi öğrenelim.

Gelelim din ne diyor? Din adamlarının karışmadığı konu kalmadı...


Bu konuda felaket senaryolarına hiç bir delili olmadan yorum yapıp insanları korkuya sürükleyen din adamları da yok değil. Ve bu gün için uydurulmuş dualar ve ibadetler bile türetilmiş. Bu tür şeyleri falcı astrologlar ve Kur'an ve akıl dışı işlerle; kendilerine örnek aldıkları "büyük âlim" dedikleri kişilerin öğretileri yayanlar savunuyor. Tamamen yüzeysel, robot gibi tekrarlanan sihirli sözler niteliğindeki otomatikleştirilmiş belalardan kurtulmak için okunan dualar... Bunların antik çağların bela savar dini ayinlerinden hiç bir farkı yok. Duanın bir şekli ve sayısı adedi olmaz. O içten geldiği gibi yapılır. Falanca filancanın akıl ve mantık dışı uyduruk dualarını okumanın bir anlamı yok. Kur'an'ı musibet savar olarak değil; yaşamı düzenleyen, toplumsal kurumları ve insanlığı ayakta tutan üstün ilahi öğretiler olarak anlamalıyız. 10 defa şunu 100 defa şunu oku 1000 defa şunu oku demek insanı otomatikleştirmek demektir. Kur'an'ın mesajını anlamamak işte böyle akıl dışı, faydasız absürt durumları ortaya çıkarıyor.


17 Mart'da Okunacak dualarDinin kaynağı "evliya"lar değil Kur'an'dır demek lazım bu videodakilere... Adam insanların neyi okuyup okumayacağına bile karışıyor, komik... Kaynakları ise uçan-kaçan ve bastonu ile uçak düşürdüğünü iddia eden şeyhler, biri de itiraz etmiyor, yazık...  Bu insanı ilahlaştırmaktır ki dini literatürde buna "şirk" denilir. Anlatılanların din ve Kur'an'la ilgili yok. Antik Çağ insanlarının ya da Afrika yerlilerinin dini ayinleri gibi tuhaf ritüeller (gelenek) türettiler. Müritler, şeyhler ve astrologlar bu cehalette dolu hurafede güzelce ittifak ettiler, yakışır... 

Not: 17 Mart ve sonrası hiç bir şey olmayacak ve  "bizim dualarımız ve şeyhlerimizin kerameti ile kurtulduk" diyecekler. Cevap hazır... Sonuç 17 Mart uydurmalarına inanmayın...

Cübbeli Ahmet 17 Mart uyarısı ve dua, zikir tavsiyesi (!) 

Yazık, biri de itiraz etmiyor... Komedi olarak izleyin...

Bilim ve akıldan ayrılınca böyle absürt durumlar çıkıyor. bu yayını Atatürk'ün o güzel sözü ile tamamlıyorum: "Benim manevi mirasım bilim ve akıldır"Mustafa Sönmez ©
Yaşasın akıl. Yaşasın bilim. Yaşasın bilimsel düşünme tekniği ile yaşama, evrene , Tanrı'ya, dine bakma ve yorumlama...

Yorum Gönder

G mail hesabın ile yorum yazabilirsin. Ya da "Anonim" seçeneği ile hayalet olarak... İstediğini seç! 😎

Whatsapp Buton Sadece Mobilde Çalışır

Kelimeni yaz ve ENTER tuşunu kullanarak ara