Süleyman Nesib Kimdir ve Senile Şiiri

Yalnızlık   

Senile 

Tebâüd eyleyerek dâima hakikatten,
Seninle ben yaşarım bir hayât-ı hülyada,
Seninle mest olarak böyle mahremiyetten
Güler saadet-İ ömrüm bütün bir ru'yada.

Seninle piş-i hayalimde inkişâf eyler
Ezellerin bütün envâr-ı ibtisamâtı;
Senin güzer-geh-i nurunda titreşir ve söner
Seherlerin bütün emvâc-ı irtisâmâtı.

Seninle nâ-mütenâhiye doğru yükselerek,
Bütün hakayıka rağmen, mukarrib ve yek-rûh,
Uçar, uçar giderim; sonra münkesir, mecruh,

Düşer, düşer, düşerim. Böyle yükselip düşmek,
Budur medâr-ı hayâtım... Gelir misin güzelim,
Bugün de arş-ı hayâlâta doğru yükseldim?

-----------------

Süleyman Nesib
(1900)


Küçük Sözlük:

Tebaüd: Yaklaşma
İbtisâmât: Gülümsemeler
İrtisâmât: Nakşetmek, resimler
Mukarrib: Yaklaştırılmış
Mecruh: Yaralı 


Şair Hakkında:

1886'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet Sami ve babası da Tanzimat devrinin tanınmış hürriyetçilerinden Şıpka Kahramanı Müşir (Mareşal) Süleyman Paşa'dır.

Süleyman Nesib, Servet-i Fünûn'un sevilmiş, fakat adını fazla duyuramamış olan şahsiyetlerinden biridir. Nesib'in kuvvetli bir ve edebiyat kültürü vardı. Şiirlerinde, şekil için olduğu kadar dil ve üslup için de büyük çabalama göze çarpar. Lirizmin azlığı, şiirlerinin cazibesini de azaltmıştır.

Kaynak:
Şiir: Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Sayfa 407-409


Fonda çalan Müzik: 
Emmanuel, Chris BottiSüleyman Nesib Kimdir ve Senile Şiiri Süleyman Nesib Kimdir ve Senile Şiiri Reviewed by SNMZ on Aralık 01, 2013 Rating: 5

Hiç yorum yok:

G mail hesabın ile yorum yazabilirsin. Ya da "Anonim" seçeneği ile hayalet olarak...

Reklam bağlantıları ve sırf tıklama amaçlı yorumlar yapmasan iyi olur. Çünkü yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanıyor... 😎 Bir de küfür edenler tamam da edin sorun değil. Tehdit edenler bu yaptığınız suç...

Blogger tarafından desteklenmektedir.