list

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı

Kuantum - Caner Taslaman   


Kitap: Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı
Yazar: Caner Taslaman
Kategori: Fizik Felsefesi, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi

Kendi Cümlelerimle Kitap Hakkındaki İzlenimlerim ve Görüşlerim

"Modern fizik ve özellikle kuantum fiziğine bağlı olarak gelişen uzay fiziği 100 yıl içerisinde birçok tartışmayı da yanında getirerek günümüze kadar gelmiştir. Kuantum fiziğinin gelişmesi ile, lazerler, transistörler (bütün bilgisayar teknolojisini buna borçluyuz) gibi bir çok buluş medeniyetimizi modernize etmiştir.

Fakat fizik ya da bilim sadece saf bilimden oluşmamakta, bilim dediğimiz şey bilim insanlarının felsefi ve teolojik görüşlerinin bir yansıması durumuna gelmiş. Ve bu felsefi tartışmalar bizlere çoğu kez bilim adı altında zorla kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bilim özellikle modern fizik ve kuantum fiziği saf bilim dışında determinizm, indeterminizm, realizm, deizm, teizm, ateizm, kritikçi realizm gibi bir çok felsefi görüş ile adeta kişilerin kendi inançlarına göre oluşturulur duruma gelmiştir. Dindar bilim insanlarına bazen çok acımasız eleştiriler hatta küfürler edilirken, bilimi semavi dinlerin dışında bir felsefi görüş ile açıklayan bilim insanları için övgüler havada uçuşuyor. Bu kitapta kuantum teorisinin felsefeden nasıl etkilendiğini ve yine Tanrı düşüncesinin kuantum teorisi ile nasıl yorumlandığını yazar çok iyi bir dille izah ediyor. Ayrıca kuantum belirsizliğinde Tanrı'nın rolü gibi çok harika makaleler de kitapta mevcut.

Ayrıca mucizeler konusu da kitapta işleniyor. Bir çok felsefecinin bu konuda ne dediği yine agnostik bir tavırla anlatılıyor. Ayrıca kaos ve kötülük sorunu özgür irade, kader konuları, duaların kabul edilmesi gibi teolojik konular da felsefi açıdan kuantum mekaniği ve belirsizlik ilkesi başlığı ile felsefi olarak incelenmiş.

Aslında hiç bir bilim insanı saf bilim peşinde değil. Özellikle bize öğretilen determinist dünya anlayışının sadece kuantum fiziğinin felsefi yansımaları olduğunu anlıyoruz. Ve aklımıza, "neden bilim insanlarının her dediğine inanalım ki, madem onlar bilimi kendi inanç sistemlerine göre oluşturuyorlar saf bilimin dışında felsefi görüşleri bizi ve bilimi bağlamaz" düşüncesi gelebilir."

Bence kitabın en güzel kısmı yazarın üslubu... Kitapta yazar bir şeyleri ispat etmeye çlışmıyor. "Sadece mümkünü göstermeye çabaladığımızı, 'olan' ile ilgili bir iddiada bulunmadığımızı belirtmet istiyoruz" gibi ifadeleri sık sık kullanıyor. Yani kitabın ismi sizi aldatmadın. Kitap tamamen tarafsız bir dille kaleme alınmış. Yazar konuları anlatırken "teolojik agnostisizm"i benimsediğini de sık sık dile getiriyor. Yani modern bilim insanının düştüğü hataya düşmüyor. O hata ise bilim insnalarının kendi teolojik, felsefi hatta örfi fikirlerini bilim diye ve de bilimin mutlak gerçekliği diye diye dayatmaları. Bu kitapta kuantum teorisinin teknolojiye uygulanan kısmının dışında kalan tarafının çoğunlukla kişisel zan ve felsefeden ibaret olduğunu okuyacaksınız.  Kısacası bilim insanları kesinlikle (kendi inançlarını bilime katıp, kendi zanlarını bilim diye satmadan) agnostik bir bilim anlayışıyla sadece olanı biteni anlatmalı. Kendi felsefi düşünceleri ile bilimi kirletmemeliler. Bu kitap tam da bu tarzda. Sadece olan biten ne ise o yazılmış...

Kitabı İnternet üzeirnden www.kuantum.gen.tr adersinden okuyabilirsiniz.

Kitabın Arka Kapak Yazısı:

Kuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır? Kuantum teorisine dayanılarak 'doğanın teolojisi' nasıl yapılabilir? Bu teorinin ortaya konulmasının sonucunda Kanî'm, Spinoza'nın, Leibniz'in felsefelerinde hangi düzeltmelerin yapılması gerekmektedir? Jeolojik fikirler arasındaki tercihte bilimin rolü nedir? Metafizik tercihler, kuantum teorisi nin yorum lanışında ne tür farklar oluşturmaktadır? Tamamlayıcılık İlkesi ve Belirsizlik İlkesi hangi farklı şekillerde anlaşılabilir? Bu teoriyle ortaya çıkan indeterminizm ontolojik mi, epistemolojik midir? Evrende 'ontolojik şans' var mıdır? Bohr'la Einstein arasındaki tartışmanın galibi kimdir? Schrödinger'in kedisiyle ne anlatılmak istenmiştir? Doğa yasalarının ontolojik statüsüne ne gibi farklı yaklaşımlar vardır? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak değerlendirilebilir mi? Kuantum teorisi mucizeler, özgür irade ve kötülük sorunu hakkında binlerce yıldır yapılan tartışmalara yeni açılımlar getirebilir mi? Bunlar ve benzeri daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor. Kuantum teorisinin felsefi ve teolojik açıdan ele alınmasını önemli bulanlara bu kitabı mutlaka tavsiye ediyoruz.


Yorum Gönder

G mail hesabın ile yorum yazabilirsin. Ya da "Anonim" seçeneği ile hayalet olarak... İstediğini seç! 😎

Whatsapp Buton Sadece Mobilde Çalışır

Kelimeni yaz ve ENTER tuşunu kullanarak ara