list

Uzunluk Ölçüleri - Küçükten Daha Küçük Alemler

Uzunluk Ölçüleri - Küçükten Daha Küçük Alemler


Küçük ne kadar küçük? Şimdi uzunluk ölçülerinin neyi ifade ettiğine bakalım:


Küçüklerin Dünyası:
Modern bilim 10-18 boyutuna kadar maddeyi görüntüleyebiliyor.

Yüzde bir 10-2  
10-12
Santi
cm
Binde bir 10-3                 
10-13
Mili
mm
Milyonda bir 10-16
10-16
Mikro
µm
Milyarda bir 10-9
10-9
Nano
nm
Trilyonda bir 10-12
10-12
Piko
pm
Katrilyonda bir 10-15
10-15
Femto
fm
Kentrilyonda bir 10-18
10-18
Atto
am


Büyüklerin Dünyası:
Yüz
102
Hekto
hm
Bin                 
103
Kilo
km
Milyon
106
Mega
mm
Milyar
109
Giga
gm
Trilyon
1012
Tera
tm
Katrilyon
1015
Tetra
pm
Kentrilyon
1018
Exa
em

-----
Kaynak: Kenneth W. Ford, 101 Soruda Kuantum, Alfa Yay., s306


Yorum Gönder

G mail hesabın ile yorum yazabilirsin. Ya da "Anonim" seçeneği ile hayalet olarak... İstediğini seç! 😎

Whatsapp Buton Sadece Mobilde Çalışır

Kelimeni yaz ve ENTER tuşunu kullanarak ara