Elif'ten Ya'ya Kadar-Bir Nokta İdim (Kenan Rifai)

Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tûbâ
Giydirdi elifden beni tâ yâ'ye o Mevlâ
A'yanda iken gizlice bir gevher-i yekta
Rabbim beni kıldı ulu bir Kâbe-i ulyâ
İdrâk-i maânî ile rûh ufkunu geçtim
Deryaları ummanları yüzmek ile geçtim
Hangi yere ben geldi isem aşk ile geldim
Ol sikke-i kevneynin özü cevheri bendim
Cismim görerek sen beni gördün mü sanırsın
Gölgem bu benim, yoksa sen aslım mı sanırsın
Eylerse eğer kendin ayan sen yok olursun
Bu perde-i suretle beni ben mi sanırsın
Yâ Rab seni hiç bilmeye kadir mi olur ben
Bilse bilir ancak seni sen, bensiz olan ben
Ben kendimi kaybettiğim anda seni buldum
Devr eyledim âlemleri yok var olarak ben
Yâ' Rab sana şükr etmeğe insanda ne vardır
Eltâfma, ihsanına tâat mı, ne vardır
Kulluk mu sanırsın a sefil gaflet ü cürmü
Yokla hele gör kendini kim sende ne vardır
Yâ Rab senin eltâfını ta'dâda mecal yok
îfâ-yı şükür eyleyecek kimsede kal yok
Her ne var ise bende benim, cümle senindir
Vermezsen eğer şükrü de şükr etmeğe hâl yok
Geldim geleli âleme ettin bana ihsan
Her arzumu verdin burada kalmadı noksan
Ben pâk olarak sâf nice geldimse vatandan
Öyle dilerim avdeti verme bana hicran
Firkat oduna dûzaha Allah beni atma
Sevdiklerinin başı için canımı yakma
Ken'ân kulunun çoksa da isyan ü günâhı
Dur etme cemâlinden onu, cehline bakma

Ken'an Rifa

---------
Mustafa'nın notu: İnsanın kendini farkettiği, her bir mısrada "ben" dediği şeyin kendisine ait olmadığını hissettiği bir şiir...Evet, yaşam sadece görünenden ibaret değil...Makam: Hicazkâr
Söz: Kenan Rufai
Beste: İzzettin Hümai
Yorum: Elif Ömürlü Uyar

Elif'ten Ya'ya Kadar-Bir Nokta İdim (Kenan Rifai) Elif'ten Ya'ya Kadar-Bir Nokta İdim (Kenan Rifai) Reviewed by SNMZ on Kasım 24, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Gmail hesabın ile yorum yazabilirsin. Yorumlama biçinden "Google"ı seç. Ayrıca saçma sapan reklam bağlantıları atmayın, "kabak tadı verdiniz" :) Bunun dışında sansürsüz her yorumu yayınlarım. Tabii ki yazarken vereceğim cevabı da düşün Hahahaasdfgh

Blogger tarafından desteklenmektedir.